Ciąg pieszo-rowerowy zyskał nowe fundusze

Radni Gminy Bełchatów jednogłośnie opowiedzieli się dziś za udzieleniem pomocy finansowej dla samorządu Województwa Łódzkiego. Chodzi o 400 tys. zł, które zostanie przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania, związanego z budową ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 485 w Zawadach.

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 485 w Zawadach była zadaniem, na które głosowaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na rok 2022. Samo głosowanie odbyło się w roku 2021, uzyskaliśmy na nasz projekt ponad 5,5 tys. zł, w całym województwie tylko jedno zadanie miało lepszy wynik – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. – Kwota, jaka została w BO zabezpieczona to 500 tys. zł. Niestety, w ubiegłym roku Zarządowi Dróg Wojewódzkich nie udało się zrealizować tej inwestycji, bo żaden z przetargów nie zakończył się pomyślnie. Kwota i zadanie przeszły na ten rok, ale również teraz po otwarciu ofert w najnowszym przetargu okazało się, że złożona oferta przekracza zabezpieczoną pulę środków, bo opiewa na ponad 894 tys. zł! Podjąłem więc rozmowy z ZDW w Łodzi, dotyczące ewentualnego dofinansowania ze strony naszej gminy tak, by ten ciąg pieszo – rowerowy w Zawadach w końcu mógł powstać” – mówi Konrad Koc.

Ostatecznie ZDW w Łodzi zapewniło, że jeżeli gmina Bełchatów dofinansuje zadanie do poziomu kwoty, wynikającej z przetargu, dla budowy ciągu pieszo – rowerowego w Zawadach zapali się zielone światło.