decyzje PGE

Decyzje PGE dotkną nie tylko Bełchatów

Decyzje PGE dotkną nie tylko Bełchatów

Decyzje PGE dotkną nie tylko Bełchatów, ale obejmą całą Polskę. Jakie konkretnie zmiany ma w planach gigant energetyczny, jakim jest PGE? Pisaliśmy już o planach wydzielenia aktywów węglowych oraz o reakcji związkowców. A jak dokładnie wyglądają plany Polskiej Grupy Energetycznej na najbliższe lata?

Decyzje PGE do 2050 roku

Jednym z planów PGE, który może się nie podobać pracownikom, jest redukcja zatrudnienia. Zarząd spółki przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat uda mu się zredukować siłę roboczą o 6 tys. osób. Z kolei do 2050 r. ma to być liczba 20 tys. pracowników. Plany przewidują również, że do 2030 r. zatrudnienie w placówkach, należących do spółki zmniejszy się o 15%.

Jak Polska Grupa Energetyczna zamierza sprostać wyzwaniom?

Jak Polska Grupa Energetyczna zamierza sprostać wyzwaniom? Spółka mówi o konieczności doskonalenia efektywności funkcjonowania, a także zamierza obniżyć koszty stałe o 15% do roku 2025. Do 2030 r. zaś obniżenie kosztów ma wynieść 25% względem stanu na rok 2019. PGE stawia na mniejszą pracochłonność a także zmianę kluczowych kompetencji. Do swoich planów zaliczają automatyzację i cyfryzację procesów, co ma się udać dzięki efektywnemu obszarowi ICT.

Co czeka górników?

Jak nowe plany PGE wpłyną na polskie górnictwo? Złą wiadomością dla górników jest całkowite odcięcie się spółki od inwestycji w aktywa węglowe. Dotyczy to wytwarzania, jak i wydobycia. Zamiast tego planuje się inwestowanie w źródła energii odnawialnej, transformację ciepłownictwa a także infrastrukturę sieciową. Szacuje się, że łączny nakład inwestycyjny wyniesie 75 mld złotych w okresie od 2021 do 2030 r.

Obecnie PGE zatrudnia 42 tys. osób. W samym Bełchatowie jest to 4,5 tys. pracowników Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB) i 3 tys. pracowników elektrowni. W kwestii zatrudnienia PGE przewiduje zmianę trendów demograficznych. Zwraca się uwagę, że coraz więcej pracowników przechodzi na emeryturę, a w samym Bełchatowie średnia wieku górników oraz energetyków przekracza 50 lat.