Jak wydać 8 mln złotych?

Często mówi się o tym, że ludzie nie mają wpływu na otoczenie, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Za przykład może posłużyć to, co dzieje się na terenie województwa łódzkiego.

Ważna informacja

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił listę projektów do wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego – chodzi o projekty, które przeszły proces oceny formalnej. Co więcej, można rozmawiać o propozycjach z terenu powiatu bełchatowskiego (proces oceny formalnej przeszły 3 takie propozycje). Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że możemy mówić o szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. To pokazuje, że mowa o inicjatywie, która się przyjęła i powinna zostać na zawsze.

Do wydania jest 8 mln zł. Ważne jest też to, że w sprawie wyboru inicjatyw będziemy mieli głosowanie – to jedyne wyjście na uczciwe rozdysponowanie pieniędzy. Istotne jest również też to, że kwota ma zostać podzielona w równym stopniu na projekty inwestycyjne i „miękkie”.

Głosowanie odbywać się będzie od 22 sierpnia do 9 września (w głosowaniu będą mogły brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie). Realizacja wybranych projektów będzie mieć miejsce w 2023 roku.