Szkoła z powiatu bełchatowskiego najlepsza w kraju

Sukcesy w szkole to temat, który można określić złożonym. Niektórzy mogą powiedzieć, że wszystko zależy od uczniów, ale to jest uproszczenie. Uczniowie muszą garnąć się do nauki, ale nie oznacza to tego, że nauczyciele są bez znaczenia.

Ranking „Perspektywy”

Mowa o tym nie przez przypadek – we wtorek na Uniwersytecie Łódzkim ogłoszono wyniki tegorocznego rankingu „Perspektywy”. Co więcej, jedna ze szkół w powiecie okazała się najlepszą w kraju.

Niemniej zacznijmy od początku – ranking uwzględnia szkoły ponadpodstawowe (licea i technika). Przy liceach bierze się pod uwagę sukcesy w olimpiadach i wyniki z matury. Przez wyniki z matury należy rozumieć przedmioty obowiązkowe i dodatkowe. Przy technikach jest analogicznie i oczywiście patrzy się też na wyniki z egzaminu zawodowego.

Wspomniana najlepsza szkoła to Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Wypada również podkreślić, że jest to szkoła, która od dawna trzyma wysoki poziom – najlepszym dowodem trzecie miejsce w ubiegłorocznym rankingu.