W Bełchatowie trwa nabór na funkcjonariusza policji

Do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie dołączyło czterech nowych funkcjonariuszy. Decyzji tej pogratulował insp. Grzegorz Czubakowski, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. Nowi oficerowie Bełchatowa złożą w Łodzi uroczyste ślubowanie i rozpoczną podstawowe szkolenie, które umożliwi im wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy na stanowisku funkcjonariusza policji.

Terminy przyjęć do służby w policji na 2023 rok:

 • 27 lutego,
 • 5 maja,
 • 3 lipca,
 • 23 sierpnia,
 • 27 października,
 • 28 grudnia.

„Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w policji”. – tłumaczą policjanci z Bełchatowa.

Aby pracować w policji należy zdać testy wiedzy, testy sprawności fizycznej, testy psychologiczne oraz rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście ważne jest również zdrowie kandydata. Kto zatem może pełnić służbę w policji? Oto kilka istotnych elementów:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • osoba posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • obywatel posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).