Zielona energia w Bełchatowie: montaż ekologicznych instalacji finansowany ze środków unijnych

W miejscowości Bełchatów przeprowadzono zieloną transformację, montując łącznie 240 paneli fotowoltaicznych, 52 systemy pompy ciepła oraz 3 kotły na biomasę. Działania te zostały sfinansowane dzięki pozyskanym funduszom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, których suma przekroczyła kwotę 9 milionów złotych.

Dariusz Matyśkiewicz, pełniący funkcję wiceprezydenta miasta, wyraził nadzieję, że wartość całego projektu, oszacowana na blisko 12 milionów złotych, będzie jednym z etapów rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych. Jak podkreślił, te nowoczesne formy pozyskiwania energii są szczególnie atrakcyjne dla osób, które dostrzegają potrzebę wykorzystywania ekologicznych źródeł energii.

Pomysł wprowadzenia zielonej energii do codziennego użytku spotkał się z pozytywnym odzewem mieszkańców – program objął aż 340 gospodarstw domowych. Wkład własny tych, którzy zdecydowali się na inwestycję w zieloną energię, wyniósł 15 procent kwalifikowanych kosztów.