Czy pożyczka gotówkowa jest tożsama z chwilówką?

Nazwa pożyczka gotówkowa bardzo często stosowana jest wymienianie z kredytem gotówkowym. Chwilówka natomiast postrzegana jest jako typowy produkt firmy pożyczkowej. Czy pożyczka gotówkowa jest tożsama z chwilówką, czy są to odrębne produkty finansowe? Przeczytaj artykuł.

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Pożyczką w świetle prawa jest formą umowy konsensualnej, czyli zawartej co najmniej pomiędzy dwiema stronami zgodnie z oświadczeniem ich woli. Strona udzielająca pożyczki jest zobowiązana przenieść na biorącego swoją własność, np. określoną ilości pieniędzy albo inne rzeczy oznaczone, co do gatunku. Biorący pożyczkę zobowiązuje się natomiast zwrócić tyle pieniędzy, ile pożyczył lub takie rzeczy, jakie otrzymał. Od 2016 roku formy pisemnej wymaga umowa zawarta powyżej 1000 złotych. Umowa pożyczki podlega Kodeksowi cywilnemu. Mówiąc o pożyczkach, możemy wymienić pożyczki od osób prywatnych tj. rodziny, przyjaciół, prywatnych inwestorów lub pożyczki z instytucji pozabankowych. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na pożyczkach gotówkowych z sektora pozabankowego. Bardzo wiele osób utożsamia pożyczkę gotówkową z kredytem gotówkowym. Kredyt gotówkowy jest natomiast produktem bankowym, a pożyczkę można otrzymać jedynie z instytucji działających w branży pozabankowej.

Firmy pożyczkowe dostosowały swoje produkty do różnych potrzeb konsumentów. Stąd możemy rozróżnić pożyczki krótkoterminowe i pożyczki ratalne.

Czym jest chwilówka?

Chwilówka jest rodzajem krótkoterminowej pożyczki gotówkowej oferowanej przez firmy pozabankowe. Tym samym można powiedzieć, że chwilówka jest tożsama z pożyczką gotówkową. Jednak pożyczka gotówkowa nie zawsze będzie chwilówką. Pożyczka gotówkowa jest bowiem pojęciem szerszym, obejmującym jednakowo pożyczki ratalne zawierane na dłuższy czas np. powyżej trzech miesięcy. Chwilówkę natomiast musimy zwrócić zgodnie z zapisami w umowie np. po 30 lub maksymalnie 90 dniach. Zwrot wymagany jest przeważnie w całości w postaci jednorazowej wpłaty, rzadziej możemy spotkać się z dwiema transzami. Charakterystyczne dla chwilówek jest również możliwość otrzymania niższej kwoty niż w przypadku pożyczek na raty. O tym, jakiej wysokości chwilówkę możemy otrzymać, w głównej mierze decyduje zdolność kredytowa konsumenta. Mówiąc o zdolności kredytowej, mamy na myśli możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie.

Kiedy korzystać z chwilówki, a kiedy z pożyczki na raty.

Jeśli chcemy skorzystać z pożyczki gotówkowej mamy do wyboru przeważnie dwa produkty. Każdy z nich charakteryzuje się inną specyfiką. Pożyczki na raty udzielane są przeważnie na wyższe kwoty, a ich płatność rozłożona jest w czasie. Dlatego, jeśli potrzebujemy wyższej sumy i w najbliższym czasie nie będziemy posiadać środków w takiej wysokości, by jednorazowo pokryć cały koszt pożyczki, lepiej skorzystać z pożyczki ratalnej. Jeśli jednak pilnie potrzebujemy pieniędzy, które możemy zwrócić w krótkim okresie, lepszym wyborem może okazać się właśnie chwilówka. Oba rodzaje pożyczek możemy przeznaczyć na dowolny cel, bez konieczności podawania go w formularzu. Ponadto otrzymanie pożyczki gotówkowej, zarówno krótkoterminowej, jak i ratalnej nie wymaga już wizyty w placówce firmy pożyczkowej. Teraz wystarczy telefon i rozmowa z doradcą finansowym lub wypełnienie formularza na stronie internetowej, by w krótkim czasie otrzymać niezbędne środki finansowe. Wiele firm pożyczkowej sygnuje swoje chwilówki i pożyczki dopiskiem „bez BIK”, co oznacza, że pieniądze mogą otrzymać również konsumenci z nieidealną historią w Biurze Informacji Kredytowej i innych bazach informacji kredytowej.