Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie uczciła 120 urodziny

OSP w Bełchatowie nie dawno obchodziła 120 lecie swojej działalności. Wraz ze strażakami przyczyniła się do tworzenia historii miasta. Przez te wszystkie lata uczestniczyła wielu akcjach ratowniczych, kulturalnych, edukacyjnych, politycznych i charytatywnych.

 28 sierpnia odbyła się przełożona uroczystość z okazji 120 urodzin OSP w Bełchatowie. W Kościele ksiądz odprawił uroczystą msze, a następnie strażacy i goście przenieśli się pod Miejskiego Centrum Kultury w mieście. W miejscu tym niegdyś znajdowała się siedziba OSP. Ochotnicy ze Straży Pożarnej otrzymali odznaczenia państwowe z rąk przedstawiciela kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Wysłuchali także uroczystych przemówień i podziękowań od przedstawicieli z Urzędu Miasta.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie

Prawdopodobnie została założona w XIX wieku. Genezą powstania był wielki pożar, który wybuchł 3 maja 1842 roku. Ogień strawił wówczas około 15 budynków mieszkalnych i przemysłowych. Od tamtego wydarzenia mieszkańcy i burmistrz miasta zaczęli myśleć o stworzeniu Straży Ogniowej w Bełchatowie. Powstała ona w 1901 roku, do jej powstania przyczyniło się wielu cenionych i znanych mieszkańców miasta. Zaangażowani w powstanie jednostki byli przede wszystkim duchowni, lekarz, nauczyciel, aptekarz, pisarz, felczer oraz wójt gminy. Najwięcej udzielało się jednak przedstawicieli zawodów kupieckich.