Radni przyjęli większością głosów Strategię Rozwoju Miasta Bełchatowa do 2030 roku.

Dobiegła końca 54 sesja Rady Miejskiej miasta Bełchatowa. Jest ona o tyle istotna, gdyż zadecydowano podczas rozmów o rozwoju miasta w ciągu najbliższych siedmiu lat. Strategia Rozwoju Miasta to jeden z najważniejszych dokumentów. To w nim określono cele do 2030 roku, które podczas realizacji pozwolą rozwijać miasto. Implementacja Strategii oznacza wzrost jakości życia mieszkańców.

Wspomniany dokument określający Strategię Rozwoju Miasta zawiera pięć głównych celów:

  1. Społeczeństwo obywatelskie, kreatywny kapitał ludzki, tożsamość lokalna, dziedzictwo kulturowe;
  2. Budowanie przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu energetyki, innowacji, turystyki;
  3. Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska;
  4. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej;
  5. Dostęp do usług publicznych na wysokim poziomie, nowoczesny urząd.

„Ponadto bardzo byśmy chcieli, żeby Bełchatów to była innowacja, żeby te inwestycje, które się tutaj pojawią dotyczyły rozwoju opartego o nowoczesną gospodarkę, o innowacje, o zielone rozwiązania ekologiczne i to właśnie taką przyszłość Bełchatowa chcielibyśmy widzieć” – mówi dr hab. Andrzej Raszkowski.