Remonty ulic w województwie łódzkim

Remonty ulic w województwie łódzkim

Remonty ulic w województwie łódzkim

Remonty ulic w województwie łódzkim. Niedawno zakończył się remont ulicy Wyścigowej w Łodzi, co było częścią tzw. planu dla osiedli. W ramach tej inicjatywy rozpoczęto prace remontowe na takich ulicach jak Graniczna, Matowa, Tabelowa a ul. Mierzejowa została przebudowania w całości. Do tej listy dołączyła niedawno ulica Wyścigowa.

Prace remontowe

Prace remontowe zaczęły się ubiegły czwartek. Przebudowę zaczęto od odcinka od ul. Dorszowej do ul. Długiej, a jego łączna długość wyniosła 215 m. Położono tam nawierzchnie utwardzoną oraz przebudowano chodniki. Inwestycja pokryła również odwodnienie, a nawet wjazdy do prywatnych posesji.

Jak wyglądała ul. Wyścigowa wcześniej?

Jak wyglądała ul. Wyścigowa, zanim została włącza do „Planu dla osiedli”? Niestety słowo „zaniedbana” jest chyba najbardziej odpowiednie, bo ulica się wręcz rozpadała. Widok rozpadających się betonowych płyt nie pozostawiał wątpliwości, że mieszkańcy potrzebują remontu. Inwestycję realizowano w ramach projektu „Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”. Wartość umowy opiewa na 545 526,91 zł brutto.

Nazwa ulicy nawiązuje do tego, co działa się jeszcze sto lat temu. W czasie międzywojnia, a nawet wcześniej, bo jeszcze przed I wojną światową na tym terenie znajdował się tor wyścigowy. Tak, to właśnie na część organizowanych tam wyścigów konnych, ulica została nazwana wyścigową.

Remonty ulic w ramach „Planu dla osiedli”

Realizowanie „Planu dla osiedli” to jeden z celów, jakie postawiła sobie Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Nie jest to krótka, jednorazowa inicjatywa, bo prezydent Zdanowska zapowiedziała 5 lat na jego realizację. Do tego zapewniła, że projekt obejmie nie tylko centrum, ale i wiele innych miejsc w stolicy województwa łódzkiego. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi można pobrać raport z realizacji projektu, który opisuje obecny stan.