Start głosowania w Budżecie Obywatelskim Bełchatowa

Otwarcie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bełchatowie zostało zaplanowane na 28 sierpnia. Każdy obywatel tego miasta ma prawo do wyrażenia swojego zdania poprzez oddanie głosu na preferowany przez siebie projekt. Istnieje możliwość głosowania na jeden tzw. projekt twardy i jeden miękki. Głosować można do 10 września, a co istotne, pamiętajmy, że jest to możliwe jedynie za pośrednictwem form elektronicznych.

Zasoby finansowe, jakie mieszkańcy Bełchatowa mogą wykorzystać na realizację swoich pomysłów wynoszą 1 mln złotych. W tym budżecie zaznaczone jest, że 900 tys. zł przeznaczone jest na realizację projektów twardych, natomiast pozostałe 100 tys. zł przewidziano na projekty miękkie.

Chciałbym podziękować wszystkim za zgłoszenia propozycji do tej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ta inicjatywa daje bełchatowianom szansę na zgłaszanie projektów istotnych dla nich samych, odnoszących się do ich otoczenia czy też funkcjonowania miasta jako całości. To mieszkańcy decydują o tym, które z wniosków będą realizowane, dlatego gorąco zachęcam do czynnego udziału – głosowania, wyboru projektów oraz decydowania o tym, co zostanie wdrożone w kolejnym roku.