Nierozstrzygnięta sprawa kopalni węgla brunatnego „Złoczew”

Inwestor, które chce zdobyć koncesję na wydobycie węgla brunatnego ze złóż w okolicy powiatów wieluńskiego i sieradzkiego musi najpierw zdobyć pozytywną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Mimo, że zgodę na inwestycję wydano już w 2018 roku to do dziś nie rozstrzygnięto wszystkich kwestii spornych.

W marcu 2018 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi wyraziła zgodę na inwestycję spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Jednak niedługo po tym przeciwko wydanej decyzji zaprotestowała Fundacja Greenpeace, co znacznie spowolniło cały proces. Do dziś Generalna Dyrekcja Ochron Środowiska nie doprowadziła do końca postępowania odwoławczego. Wszystko przez skomplikowany charakter sprawy. Mimo, że jeszcze w ubiegłym roku inwestor dostarczył wszelkie dokumenty, które uzupełniły raport opisujący w jaki sposób kopalnia oddziałuje na środowisko. A ogłoszenie decyzji zaplanowano najpóźniej na początek marca 2021. To teraz ponownie przesunięto termin rozstrzygnięcia sprawy na 30 kwietnia 2021 roku. Jako główny powód takiego stanu rzeczy podano informację o konieczności zagwarantowania stronom uczestnictwa w postępowaniu. Na chwilę obecną nikt nie wie kiedy sprawa będzie rozstrzygnięta.