Otwarcie nowej kadencji samorządu gminnego w Klukach z udziałem nowego wójta

Minęła uroczysta inauguracja nowego terminu dla lokalnej administracji gminnej. Pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady Gminy Kluki odbyło się w wtorek, 7 maja, z Grzegorzem Gryczką, nowo wybranym wójtem, na czele. Spotkanie było nacechowane podniosłą atmosferą i napięciem emocjonalnym, a sala posiedzeń w gminnym biurze Kluki była pełna ludzi.

Zgodnie z tradycją, pierwsze posiedzenie rozpoczął najstarszy członek Rady. Tym razem, to zadanie przypadło radnemu Sławomirowi Kumilewskiemu. Pod jego kierownictwem przeprowadzono proces wyboru komisji skrutacyjnej, która następnie przeprowadziła wybory do prezydium rady. Procedura wyborcza rozpoczęła się od wyboru przewodniczącego, a później zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Kluki. Radni jednoznacznie wybrali Radosława Pełkę na stanowisko przewodniczącego, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego objął radny Jacek Sionkowski.