Planowane wyłączenia prądu na ul. Przemysłowej 5 grudnia

Przerwa w dostawie energii elektrycznej jest przewidziana na najbliższy wtorek, dokładnie 5 grudnia. Mieszkańcy ul. Przemysłowej mogą spodziewać się braku prądu.

Zgodnie z planem PGE Dystrybucja, 5 grudnia nastąpi wyłączenie dostaw prądu na ul. Przemysłowej. Oznacza to, że przez okres 5 godzin, od 7:30 do 12:30, gniazdka elektryczne mogą być nieaktywne.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac oraz harmonogramu wyłączeń znajdują się na stronie internetowej PGE Dystrybucja, w sekcji „Wyłączenia”. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania informacji drogą telefoniczną, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 991.

PGE Dystrybucja oddział Bełchatów podkreśla, że wystąpienie wyłączeń zależy od czynników niezależnych od dystrybutora. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, kiedy do wyłączeń nie dojdzie. Ponadto, zakres i czas trwania zaplanowanych przerw w dostawie prądu mogą ulec zmianie.