Polska transformacja energetyczna: Wyzwanie stulecia w dyskusji podczas Sympozjum Naukowo-Technicznego w Bełchatowie

Rozpoczęcie procesu przemian w sektorze energetycznym Polski, niewątpliwie największego wyzwania dla tej kluczowej branży od wielu dekad, rodzi szereg pytań, niepewności i problemów. Eksperci i specjaliści sektora, zgromadzeni w Bełchatowie – sercu polskiej energetyki, usiłują znaleźć odpowiedzi na te pytania oraz strategie na jak najmniej bolesne przejście przez ten proces.

Minęło już dwadzieścia pięć lat od kiedy Bełchatów, uwieńczony mianem energetycznej stolicy Polski, gości wybitnych specjalistów w dziedzinie energetyki podczas corocznego Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów. Jest to miejsce wymiany myśli, pomysłów i doświadczeń związanych z transformacją energetyczną.

Adam Grzeszczuk, główny organizator sympozjum, odwołuje się do początków tego spotkania: „Kiedy zaczynaliśmy naszą misję 25 lat temu, wydawało nam się, że po upływie dwóch czy trzech lat uda nam się rozwiązać postawione przed nami zagadnienia. Dzisiaj widzimy jednak, że ilość problemów i kwestii związanych z techniką i technologią stale rośnie”, przyznaje Grzeszczuk.