Bełchatów: Miasto pracuje nad nowym programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Władze Bełchatowa mają na celu rozwinięcie długoterminowego planu zarządzania komunalnymi nieruchomościami mieszkalnymi. W trakcie formułowania tego planu, szczególnie istotne będą opinie i rekomendacje mieszkańców miasta. Dlatego też, prezydent miasta Bełchatów, Mariola Czechowska, apeluje do obywateli o dostarczanie swoich koncepcji i uwag na ten temat do miejscowego Wydziału Spraw Lokalowych.

Pewnym z priorytetowych zadań samorządów jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach mieszkańców Bełchatowa. Aby to zrealizować, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków, jak również przyjęcie efektywnej polityki w zakresie mieszkalnictwa. Głównym celem nowo opracowywanego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2024 – 2028 jest właśnie sprostanie tym wyzwaniom. Miasto obecnie przystępuje do jego rozpoczęcia.