Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych w gminie Zelów – Czy mieszkańcy mogą spodziewać się zmian?

Większość mieszkańców gminy Zelów z niecierpliwością oczekuje na ogłoszenie nowych stawek, które będą obowiązywać za usługę odbioru śmieci. Istniejąca umowa z firmą wywozową wygasa bowiem z końcem czerwca. W odpowiedzi na tę sytuację, lokalny urząd postanowił przeprowadzić przetarg na nowego dostawcę usług, do którego zgłosiły się dwie firmy. Interesujące jest to, że obie zaproponowane oferty są niższe od tej, która została przedstawiona rok temu. Czy to oznacza, że mieszkańcy Zelowa mogą mieć nadzieję na uniknięcie kolejnej podwyżki opłat za śmieci, a może nawet na ich obniżenie?

Problem rosnących kosztów wywozu śmieci stał się ostatnio źródłem frustracji i poczucia bezsilności dla wielu osób. Bez względu na to, czy mówimy o dużych miastach, czy niewielkich miejscowościach, firmy zajmujące się odbiorem odpadów regularnie wprowadzały nowe, wyższe stawki. W efekcie ceny za tę usługę wzrosły w ciągu ostatnich lat wielokrotnie, co mocno obciążyło budżety domowe mieszkańców. Tak było również w gminie Zelów, gdzie koszty odbioru odpadów systematycznie rosły wraz z każdym nowym przetargiem.

Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2023, kiedy to przetarg na odbiór śmieci wygrało konsorcjum dwóch firm pod przewodnictwem spółki Eko-Region. Gmina musiała wtedy zapłacić za tę usługę aż 7,1 mln zł (brutto) za okres dwunastu miesięcy. Przyniosło to mieszkańcom dodatkowe obciążenie finansowe – stawka za odbiór śmieci wzrosła z 33,50 zł do 35 zł na osobę. W rezultacie czteroosobowa rodzina musiała co miesiąc płacić aż 140 zł. Wprowadzono jednak pewne ulgi. Na mocy uchwały rady miejskiej, osoby segregujące bioodpady mogły skorzystać ze zniżki wynoszącej 4,60 zł miesięcznie na jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.